รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหา
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
  • 1 ก.พ. 2565
  • 149
สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต ปี
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต ปี 2563

รายละเอียด
  • 9 มี.ค. 2564
  • 318
รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิส
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต ประจำปี 2562

รายละเอียด
  • 15 พ.ค. 2563
  • 425