DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต ปี 2563

รายละเอียด
  • 9 มี.ค. 2564
  • 110
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต ประจำปี 2562

รายละเอียด
  • 15 พ.ค. 2563
  • 260