ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564

รายละเอียด
  • 25 พ.ย. 2564
  • 190
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563

รายละเอียด
  • 8 ธ.ค. 2563
  • 317