สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รู้จัก เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

รู้จัก เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
  • 1 ส.ค. 2565
  • 57
องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต กับ ITA
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต กับ ITA

รายละเอียด
  • 3 ก.พ. 2565
  • 238
แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา

รายละเอียด
  • 20 ก.ย. 2564
  • 514
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

รายละเอียด
  • 2 ก.ย. 2563
  • 869
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

รายละเอียด
  • 29 มิ.ย. 2563
  • 537