สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต กับ ITA
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต กับ ITA

รายละเอียด
  • 3 ก.พ. 2565
  • 166
แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา

รายละเอียด
  • 20 ก.ย. 2564
  • 347
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

รายละเอียด
  • 2 ก.ย. 2563
  • 800
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

รายละเอียด
  • 29 มิ.ย. 2563
  • 448