​ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตน้องๆ

ประกาศวันที่ 25 ก.ค. 2564

สภานิสิตมีเรื่องมาบอก เกี่ยวกับ​ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตน้องๆสามารถ​สแกนคิวอาร์โค้ด​ หรือติดตามเพจประชาสัมพันธ์​นี้​ เพื่อ​ติดตามข้อมูล​ในเรื่องต่างๆได้เลย