ข้อมูลการติดต่อสภานิสิต


สภานิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา 56000
โทร 0-5446-6666 ต่อ 6252

Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา