ม.พะเยา ลดค่าเทอมนิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา

ประกาศวันที่ 22 มิ.ย. 2564