การขอรับเงินส่วนลดค่าเทอม 10%

ประกาศวันที่ 22 มิ.ย. 2564

ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว ไม่ว่าจะชำระเงินด้วยตนเอง หรือเป็นนิสิตที่กู้ยืมเงิน กรอ./กยศ.

#ให้เตรียมไฟล์เอกสารไว้สำหรับขอเงินคืนได้เลยค่ะ #กำหนดการยื่นคำร้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

นิสิตที่ กรอ./กยศ. ยังไม่ได้โอนเงินค่าเทอมให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะตัดโอนเงินส่วนที่ ลด 10% คืนให้กับ กรอ./กยศ. #นิสิตไม่ต้องกังวลน้า

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (AEC)

นิสิต วิทยาลัยการศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชำระเงินค่าเทอมแล้ว ไม่ว่าจะชำระเงินด้วยตนเอง หรือเป็นนิสิตที่ กรอ./กยศ. โอนเงินเต็มจำนวนให้แล้ว หรือนิสิตชำระเงินก่อน กรอ./กยศ. โอนให้

#ให้นิสิตเตรียมไฟล์เอกสารสำหรับขอเงินคืนได้เลยค่ะ ทั้งนี้ #กำหนดการยื่นคำร้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

นิสิต วิทยาลัยกาศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และยังไม่ได้ชำระค่าเทอมให้ชะลอการชำระเงินออกไปก่อนนะคะ (เพื่อให้นิสิตปริ้นใบ Payin ในอัตราค่าเทอมที่ลด 10% ไปชำระเงิน) ทั้งนี้ #ขอให้ติดตามกำหนดชำระเงิน อีกครั้งค่ะ

นิสิตที่ กรอ./กยศ. ยังไม่ได้โอนเงินค่าเทอมให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะตัดโอนเงินส่วนที่ ลด 10% คืนให้กับ กรอ./กยศ. #นิสิตไม่ต้องกังวลน้า