สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2566

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย กันต์ธีภพ นอนา ประธานสภานิสิต และ คณะกรรมการสภานิสิต 

พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายพิเชษฐ ถูกจิตร  และ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

โดยสภานิสิตเน้นย้ำเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เเละสิทธิของน้องใหม่ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยให้หน่วยกิจกรรมทราบ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์ : อาคาร ๙๙ ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ UB002

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : SEEN2301

 

คณะนิติศาสตร์ : อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้อง UB003

 

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ/วิทยาลัย เป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย✨

 

*กิจกรรม​นี้มีการบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว​ในกิจกรรมเพื่อนำเสนอภาพข่าว​ ตาม​กฎหมาย​ PDPA

 

#SCUP

#ทีมสภานิสิต

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา