ประกาศสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2566

 ประกาศสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 

 

ทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.up.ac.th/

 

อย่าลืมเข้าชำระค่าลงทะเบียนเรียนกันนะ 

 

 รายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติม https://shorturl.asia/VnMdb

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต : https://dsa.up.ac.th/service/