สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2566

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

 

ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย กันต์ธีภพ นอนา ประธานสภานิสิต และคณะกรรมการสภานิสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี จารุวรรณ โปษยานนท์ และ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พิเชษฐ ถูกจิตร เข้าร่วมและเยี่ยมเยือนในการลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง

คณะศิลปศาสตร์ : อาคาร UB004 และ อาคาร CE 

 

โดยสภานิสิตขอความร่วมมือให้แต่ละคณะปฏิบัติตาม ข้อตกลง (MOU) สำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และคำนึงถึงสิทธิน้องใหม่ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยให้หน่วยกิจกรรมทราบ 

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองคณะเป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

*กิจกรรมนี้มีการบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหวในกิจกรรมเพื่อนำเสนอภาพข่าว ตามกฎหมาย PDPA 

#SCUP

#ทีมสภานิสิต

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา