ภายวันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเตรียมลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566

 นับถอยหลังอีก 1 วันเท่านั้น 

 ภายวันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเตรียมลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี 

 

ทำไมถึงต้องเตรียมลงทะเบียน

เพื่อที่จะได้วางแผนในการลงทะเบียน 

1.ป้องกันระบบการลงทะเบียน ในวันที่ลงทะเบียนไม่เสถียร (ล่ม)

2.ให้ทราบตารางเรียน สำหรับลงเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ป้องกันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและเวลาซ้ำกัน 

 นิสิตสามารถเข้าไปเตรียมลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์   https://reg.up.ac.th/

 

 อย่าลืมเข้าไปเตรียมลงทะเบียนเรียนกันนะ 

 

 รายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติม

 https://reg.up.ac.th/announce/calendaracademic

 

ระดับปริญญาตรี

https://reg.up.ac.th/reader/pdf/announce/6462eead0a7d5OGN0r

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#วันลงทะเบียนเรียน #วันเตรียมลงทะเบียนเรียน #มหาวิทยาลัยพะเยา

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต :  https://dsa.up.ac.th/service/