มารู้จักระบบ iservice ของม.พะเยากัน

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566

 มารู้จักระบบ iservice ของม.พะเยากัน 

 

 ระบบ iservice : ระบบหน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ งานธุรการของกองกิจการนิสิต ซึ่งในกระบวนการให้บริการจะรวมองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระบบข้อมูลส่วนตัว ประเมินสุขภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (การเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรมที่ได้รับ) คำร้องต่าง (ยื่นคำร้อง การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน) และการเลือกตั้งออนไลน์

 เว็บไซต์ iservice : https://iservice.up.ac.th/main/#/dashboard

 

คู่มือการใช้งานระบบ iService : https://dsa.up.ac.th/.../news/ATTACHED_FILE/1613978180.pdf

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา #ระบบiservice #มหาวิทยาลัยพะเยา

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต : https://dsa.up.ac.th/service