สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแถลงการณ์ เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา และว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน เคารพเจตนารมณ์แห่งประชาชน ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแถลงการณ์ เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา และว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน เคารพเจตนารมณ์แห่งประชาชน ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

 

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ว่า อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน และเชื่อว่าผลการเลือกตั้งคือเจตนารมณ์และความหวังของประชาชน 

ดังนั้นแล้ว สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเคารพเจตนารมณ์และให้เกียรติเสียงของประชาชน

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่ :

https://drive.google.com/.../1OIX4BGB936VA.../view...

 

#SCUP

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา