ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ )

ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2566

 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ) 

.

 เตรียมลงทะเบียนเรียน วันที่ 22 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2566

สำหรับนิสิตปี 66 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566

สำหรับนิสิตปี 65 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566

สำหรับนิสิตปี 64 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566

สำหรับนิสิตปี 63 และน้อยกว่า วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 01 มิถุนายน – 02 มิถุนายน 2566

 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2566

.

 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 01 / 2566 วันที่ 06 มิถุนายน 2566

.

รายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติม https://shorturl.asia/VnMdb

.

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#วันลงทะเบียนเรียน #dek66 #มหาวิทยาลัยพะเยา

.

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต : https://dsa.up.ac.th/service/