ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2566

ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

รณรงค์เลือกตั้ง ใช้สิทธิ ใช้เสียง 

 ในวันที่ 07 และ 14 พฤษภาคม 2566

 เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#งานกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา