ประกาศจาก กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลาการยื่นกู้ กยศ. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวันที่ 10 พ.ค. 2566

            ประกาศจาก กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2566

.

    ระยะเวลาการยื่นกู้ “ วันที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2566 ” หากนิสิตไม่สามารถยื่นกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นิสิตต้องสำรองเงินจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และสามารถยื่นกู้ฯ ได้ตามปกติ

.

    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันภายในวันที่  “ 23-25 พฤษภาคม 2566 “

.

    นิสิตที่เรียน e set learning ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไปชั่วโมงจะถูกบันทึกให้กับนิสิต ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากรอระบบจากกองทุนฯ นิสิตสามารถตรวจสอบและยื่นกู้ฯ อีกครั้งได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

   .

    นิสิตสามารถยื่นกู้ได้ทางระบบ UP Quality 

              https://bit.ly/3yJ6slO

-------------------------------------------

 หากมีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

     https://www.facebook.com/profile.php?id=100064928854968

-------------------------------------------

 หรือโทรติดต่อ กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

     054466666 ต่อ 6270 / 6271 /6272

-------------------------------------------

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา #กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต : https://dsa.up.ac.th/service