วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 สภานิสิตดำเนินการจัดโครงการสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ 1 ก.ค. 2565

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565

สภานิสิตดำเนินการจัดโครงการสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย กฤษณะ จันนาค ประธานสภานิสิตเเละคณะกรรมการสภานิสิต ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการในด้านสวัสดิการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต และนำเสนอปัญหาเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงคณบดีคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการกอง ร่วมรับฟังและหารือเพื่อหาแนวทางในการเเก้ไขปัญหาที่พบเจอภายในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของนิสิตและมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงนิสิตเป็นที่ตั้ง

 

กิจกรรม​นี้มีการบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว​ในกิจกรรมเพื่อนำเสนอภาพข่าว​ ตาม​กฎหมาย​ PDPA