ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 56
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.-มิ.ย. 65)

รายละเอียด
 • 26 ก.ค. 2565
 • 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ งานรั
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ งานรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2565
 • 170
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564

รายละเอียด
 • 18 ม.ค. 2565
 • 162
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ทำกิจกรรมสร
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต ระยะที่ 2

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2564
 • 249
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ท
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2564
 • 250
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2564
 • 244
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 22 ม.ค. 2563
 • 375