การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2565

รายละเอียด
 • 23 ส.ค. 2565
 • 77
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2565
 • 87
มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

รายละเอียด
 • 6 ก.ค. 2565
 • 98
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ (1/2565)

รายละเอียด
 • 3 ก.พ. 2565
 • 259
โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน.

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2564
 • 605
กองกิจการนิสิตเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมแล
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 9 ก.พ. 2564
 • 314