การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ (1/2565)

รายละเอียด
  • 3 ก.พ. 2565
  • 175
โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน.

รายละเอียด
  • 19 ส.ค. 2564
  • 516
กองกิจการนิสิตเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมแล
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด
  • 9 ก.พ. 2564
  • 233