รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด
  • 25 ต.ค. 2564
  • 191
รายงานแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 305
สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 283