DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าวกิจกรรม

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต อบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

รายละเอียด
 • 9 เม.ย. 2564
 • 8
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 6
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 31 มี.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

รายละเอียด
 • 29 มี.ค. 2564
 • 13
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมร่วมกับสารวัตรนิสิต เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 20
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ประจำปีการสึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 14
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมปิดสมัยสามัญองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมจัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 24 ก.พ. 2564
 • 22
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งประธานสภานิสิต

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2564
 • 29
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งออนไลน์นายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 10 ก.พ. 2564
 • 71
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 32
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

Debate ผู้สมัครนายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2564
 • 34
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด
 • 18 ม.ค. 2564
 • 41
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต และ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้น

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2564
 • 36
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ม.พะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ

รายละเอียด
 • 5 ม.ค. 2564
 • 64
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 31
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เวียงร่วมกับกองกิจการนิสิต ร่วมจัดประกวดทูตวัฒนธรรม 2563

รายละเอียด
 • 10 ธ.ค. 2563
 • 58
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

รายละเอียด
 • 3 ธ.ค. 2563
 • 63
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม " สุขหลากวัย ปั่นไปแอ่วแม่ต๋ำ ผ่อกว๊านพะเยา " 1

รายละเอียด
 • 29 พ.ย. 2563
 • 39
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 27 พ.ย. 2563
 • 38
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัด พิธีฮับขวัญน้องใหม่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 53
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู 2563

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11

รายละเอียด
 • 25 พ.ย. 2563
 • 38
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรม

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ UPSR ร่วมกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2563
 • 30
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม กฐินฝ้ายสามัคคีฯ

รายละเอียด
 • 26 ต.ค. 2563
 • 64
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 57
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด
 • 13 ต.ค. 2563
 • 41
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตแจ้งผลการพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 58
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมโครงการ จิตอาสาราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2563
 • 56
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ UP Smart DSA Staff

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2563
 • 64
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2563
 • 48
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2563
 • 51
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี

รายละเอียด
 • 11 ก.ย. 2563
 • 51
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด
 • 8 ก.ย. 2563
 • 52
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2563
 • 70
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา

รายละเอียด
 • 11 ส.ค. 2563
 • 79
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม "รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าตามรอยแม่

รายละเอียด
 • 11 ส.ค. 2563
 • 65
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด
 • 7 ส.ค. 2563
 • 72
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
 • 30 ก.ค. 2563
 • 100
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

รายละเอียด
 • 30 ก.ค. 2563
 • 69
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 77
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 96
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 74
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบนโยบายการดำเนินกิจกรรม 2563

รายละเอียด
 • 15 ก.ค. 2563
 • 71
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2563
 • 67
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รายละเอียด
 • 10 ก.ค. 2563
 • 88
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีและกองกิจการนิสิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดร

รายละเอียด
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 97
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด
 • 8 พ.ค. 2563
 • 139
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 127
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรฯ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 133
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเข้าร่วมพบปะ "กาแฟยามเช้า"

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 124
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรถโดยสารสวัสดิการ

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2563
 • 145
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

จิตอาสาทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงจากไฟป่า

รายละเอียด
 • 13 ก.พ. 2563
 • 141
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ มพ.ร้อยใจรักษ์ ด้วยใจรักและภักดี

รายละเอียด
 • 12 ก.พ. 2563
 • 123
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบผู้นำนิสิต ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 6 ก.พ. 2563
 • 348
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมฝึกทักษะการผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับตกแต่ง

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2563
 • 187
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายมุทิตาสักการะ "วันแห่งการให้ ปีที่ 8"

รายละเอียด
 • 29 ม.ค. 2563
 • 160
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด
 • 29 ม.ค. 2563
 • 134
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมสร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ

รายละเอียด
 • 28 ม.ค. 2563
 • 108
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 105
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยารับมอบของขวัญและกำลังใจจากท่านอธิการบดี

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 114
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 115
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 105
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 95
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

จิตอาสาทาสีเส้นจราจรขบวนเส้นทางเสด็จฯ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 137
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 117
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา 2563

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 91
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 9 ม.ค. 2563
 • 121
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 8 ม.ค. 2563
 • 139
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2563
 • 103
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2562
 • 108
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและนิสิตร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2562
 • 108
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 6 เวียง

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2562
 • 104
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 16

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2562
 • 137
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมชมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมร่วมงานธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16

รายละเอียด
 • 11 ธ.ค. 2562
 • 150
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการ “ เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2562
 • 140
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมจัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรฯ

รายละเอียด
 • 4 ธ.ค. 2562
 • 149
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

รายละเอียด
 • 3 ธ.ค. 2562
 • 136
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ UPSR ร่วมขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2562
 • 185
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม HALOWEEN MILK PARTY

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2562
 • 126
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2562
 • 136
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร 2563

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2562
 • 106
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิสิตช่วงเตรียมการสอบ

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2562
 • 111
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๔

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2562
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สภ.แม่กา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเหตุ

รายละเอียด
 • 29 ต.ค. 2562
 • 261
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
 • 29 ต.ค. 2562
 • 103
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยานำร่องกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าเปลี่ยนร้านเหล้า

รายละเอียด
 • 21 ต.ค. 2562
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เดินสำรวจพื้นที่และพบปะนิสิต

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2562
 • 124
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ ร่วมจัดพิธีทำบุญกอง

รายละเอียด
 • 17 ต.ค. 2562
 • 172
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ม.พะเยา เข้าร่วมสัมมนากรอบแนวทางดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ฯ

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 100
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมงานรู้คุณแผ่นดิน ตามโครงการปลุกจิตสำนึก ฯ

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 106
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 109
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิิจการนิสิตได้เข้าร่วม กิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 107
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

บริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ม.พะเยา

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 120
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 154
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง ๕ส

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 112
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 432