ภาพข่าวกิจกรรม | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าวกิจกรรม

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2565
 • 54
กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 9 ส.ค. 2565
 • 60
กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน”

รายละเอียด
 • 8 ส.ค. 2565
 • 93
กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2565
 • 82
มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)

รายละเอียด
 • 5 ส.ค. 2565
 • 57
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ​​พ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ​​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั​ว​

รายละเอียด
 • 29 ก.ค. 2565
 • 80
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 12 ปี

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2565
 • 97
กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี2565

รายละเอียด
 • 18 ก.ค. 2565
 • 366
กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2565
 • 219
พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา​ และพิธีเวียนเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา​ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ และเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2565
 • 377
เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassad
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 587
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลื
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 8 ก.ค. 2565
 • 18
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2565
 • 45
กิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ค
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 6 ก.ค. 2565
 • 107
กองกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้า
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตจากวิถีชีวิตชุมชนในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP Identity)

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2565
 • 154
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2565
 • 97
การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะเยาครบรอบสถาปนา 45 ปี 

รายละเอียด
 • 1 ก.ค. 2565
 • 86
งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี –
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี – เท่าเทียม

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2565
 • 168
งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รายละเอียด
 • 27 มิ.ย. 2565
 • 139
เปิดโลกกิจกรรม 2022
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เปิดโลกกิจกรรม 2022

รายละเอียด
 • 20 มิ.ย. 2565
 • 186
 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ระกวดสุนทร
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ระกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

รายละเอียด
 • 20 มิ.ย. 2565
 • 58
โครงการกระดานดำจิตอาสา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการกระดานดำจิตอาสา

รายละเอียด
 • 16 มิ.ย. 2565
 • 126
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Gree
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Green

รายละเอียด
 • 14 มิ.ย. 2565
 • 152
กิจกรรม OPEN UP 2022
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม OPEN UP 2022

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2565
 • 141
 ชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรกา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรการล้านนาพะเยา”

รายละเอียด
 • 8 มิ.ย. 2565
 • 111
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

รายละเอียด
 • 4 มิ.ย. 2565
 • 149
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดครั้งที่4
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดครั้งที่4

รายละเอียด
 • 2 มิ.ย. 2565
 • 109
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

รายละเอียด
 • 1 มิ.ย. 2565
 • 230
 กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2565
 • 125
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็น อาสา Volunteer  ในก
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็น อาสา Volunteer  ในกิจกรรม “OLYMPIC DAY 2022”

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2565
 • 108
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565

รายละเอียด
 • 27 พ.ค. 2565
 • 144
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
 • 26 พ.ค. 2565
 • 142
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัย ร่ว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด
 • 25 พ.ค. 2565
 • 138
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค ne
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal

รายละเอียด
 • 10 พ.ค. 2565
 • 93
กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงควา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต

รายละเอียด
 • 3 พ.ค. 2565
 • 89
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

รายละเอียด
 • 29 เม.ย. 2565
 • 166
กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​

รายละเอียด
 • 9 เม.ย. 2565
 • 94
กองกิจการนิสิตได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ITA ในระดับ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ITA ในระดับ A

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2565
 • 99
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2565
 • 169
กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัส
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุสัญจร

รายละเอียด
 • 5 เม.ย. 2565
 • 158
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและป
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 1 เม.ย. 2565
 • 79
กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการคลีนิกกองคลังสัญจร
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการคลีนิกกองคลังสัญจร

รายละเอียด
 • 31 มี.ค. 2565
 • 194
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมกา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

รายละเอียด
 • 30 มี.ค. 2565
 • 208
กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า

รายละเอียด
 • 30 มี.ค. 2565
 • 218
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 29 มี.ค. 2565
 • 172
กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุค
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2565
 • 153
กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายละเอียด
 • 25 มี.ค. 2565
 • 168
พิธีรับมอบหมายงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีรับมอบหมายงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 22 มี.ค. 2565
 • 261
กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชท
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 21 มี.ค. 2565
 • 208
กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษณะ จันนาค
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษณะ จันนาค ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น

รายละเอียด
 • 16 มี.ค. 2565
 • 90
ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระรา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2565
 • 219
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2565
 • 199
เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2565
 • 346
กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชท
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 14 ก.พ. 2565
 • 341
เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต 2565
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต 2565

รายละเอียด
 • 9 ก.พ. 2565
 • 251
ผู้สมัคร พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้สมัคร พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2565

รายละเอียด
 • 8 ก.พ. 2565
 • 187
กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ 2565
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ 2565

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2565
 • 321
การสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทเวียง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

การสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทเวียง

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2565
 • 281
กองกิจการนิสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2565
 • 230
กิจกรรม
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "ไม่อยากติดดอย มา Join กัน"

รายละเอียด
 • 20 ม.ค. 2565
 • 247
กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มสู้วิกฤติ COVID-19
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มสู้วิกฤติ COVID-19

รายละเอียด
 • 17 ม.ค. 2565
 • 200
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 1

รายละเอียด
 • 8 ม.ค. 2565
 • 197
กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2565
 • 202
กิจกรรม
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง"

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2564
 • 120
กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย

รายละเอียด
 • 29 ธ.ค. 2564
 • 172
กองกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2564
 • 110
ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน "วันจิตอาสา"

รายละเอียด
 • 27 ธ.ค. 2564
 • 123
โครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE

รายละเอียด
 • 23 ธ.ค. 2564
 • 131
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2564
 • 115
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

รายละเอียด
 • 16 ธ.ค. 2564
 • 227
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการเสริมสร้างควา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในชมรม (UP BAND)

รายละเอียด
 • 13 ธ.ค. 2564
 • 128
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 10 ธ.ค. 2564
 • 240
กองกิจการนิสิต เปิดพื้นที่แอโรบิกออกกำลังกายเสริมส
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต เปิดพื้นที่แอโรบิกออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ ""

รายละเอียด
 • 9 ธ.ค. 2564
 • 129
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2564
 • 106
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีป
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง”

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2564
 • 123
ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมงานปั่นฝ้ายสา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน

รายละเอียด
 • 8 พ.ย. 2564
 • 136
กองกิจการนิสิต ร่วมพิธีฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมพิธีฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2564
 • 135
UPSR มอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจัง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

UPSR มอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 27 ต.ค. 2564
 • 238
กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 25 ต.ค. 2564
 • 457
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2564
 • 130
งานวินัยฯ กองกิจการนิสิตจัดประชุมพิจารณาการขออนุญา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานวินัยฯ กองกิจการนิสิตจัดประชุมพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 15 ต.ค. 2564
 • 154
กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสัง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม

รายละเอียด
 • 14 ต.ค. 2564
 • 470
กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 297
นิสิตรางวัลสัตภัณฑ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ม
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตรางวัลสัตภัณฑ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 182
กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2564
 • 159
กิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2564
 • 805
UPSR นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

UPSR นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่​ตำบล​แม่กา​ ณ ลำน้ำร่องไฮ

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2564
 • 189
กองกิจการนิสิต นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูภามยาว

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2564
 • 511
พิจารณาประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชู
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิจารณาประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2564

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2564
 • 466
โครงการนิสิตจิตอาสา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการนิสิตจิตอาสา

รายละเอียด
 • 25 ส.ค. 2564
 • 1257
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 24 ส.ค. 2564
 • 155
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2564
 • 170
กองกิจการนิสิตประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 18 ส.ค. 2564
 • 192
กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL

รายละเอียด
 • 9 ส.ค. 2564
 • 288
กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องใ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 212
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติด
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 177
โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิท
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 209
 ประเพณีเดินเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประเพณีเดินเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 200
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2564
 • 370
โครงการตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2564
 • 244