กองกิจการนิสิต เปิดพื้นที่แอโรบิกออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ ""

ประกาศวันที่ 9 ธ.ค. 2564 | 126 Views


กองกิจการนิสิต เปิดพื้นที่แอโรบิกออกกำลังกายเสริมส

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ณ ลานหน้าอาคารสงวนเสริมศรี โดยในครั้งนี้มีนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์กีฬา มาเป็นผู้นำเต้น เป็นการสร้างพื้นที่ออกกำลังกายและนันทนาการ และมีการให้นิสิตเข้าระบบตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) ผ่านระบบ iService จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน