กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่ 25 ต.ค. 2564 | 298 Views

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้มอบของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน แก่ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ของใช้ สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โทร 0640276215 หรือ 0652974791