กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ประกาศวันที่ 18 ต.ค. 2564 | 23 Views

เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนิสิตและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 59 ราย คิดเป็นโลหิตจำนวน 20,650 ซีซี มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 14 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 13 ราย และโลหิตที่ได้รับจะนำเข้าคลังโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตในพื้นที่จังหวัดพะเยาในลำดับต่อไป