กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม

ประกาศวันที่ 14 ต.ค. 2564 | 187 Views

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหมู่วัว วปอ.๕๙ พลตำรวจเอกสุชาติ ธีระสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นการรักษาและทำนุบำรุง ศาสนสถานพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนและมั่นคงถาวร โดยมียอดเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งนี้ จำนวน ๙๘๖,๙๑๙.๙๔ บาท ทั้งนี้ บุคลากรกองกิจการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนิสิตจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสากวาดลานวัด ขัดล้างทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลาพระและโบสถ์ และเตรียมงานทอดผ้าป่าเพื่อการบูรณะหอระฆังทั้ง ๒ หอ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔