กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศวันที่ 7 ต.ค. 2564 | 281 Views


กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซ

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 จิตอาสาพระราชทาน 904 บุคลากรกองกิจการนิสิต และนิสิตจิตอาสา ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน บุคลากรและนิสิต ที่ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน เว็บพะเยาชนะ ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 8,276 คน