กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศวันที่ 6 ต.ค. 2564 | 106 Views

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.  บุคลากรกองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก ทั้งหมด 53 คน โดยแบ่งเป็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 6 คน , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 6 คน , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 28 คน และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 13 คน โดยผลการคัดเลือกจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเพจ  University Of Phayao Alumni