กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2564 | 27 Views

        เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และตัวแทนบุคลากร ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ ๒๘ กันยายน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยจนถึงปัจจุบัน