กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2564 | 197 Views


 กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงา

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา