UPSR นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่​ตำบล​แม่กา​ ณ ลำน้ำร่องไฮ

ประกาศวันที่ 20 ก.ย. 2564 | 37 Views

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางสาวกิติยา เขียวงาม หัวหน้าศูนย์​ปฏิบัติการ​มหาวิท​ยาลัยพะเยา​จิตอาสา (UPSR) นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่​ตำบล​แม่กา​ ณ ลำน้ำร่องไฮ หมู่ที่ 9 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีประชาชนจิตอาสาตำบลแม่กาเข้าร่วมในกิจกรรม​ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรม​นี้เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน