ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

ประกาศวันที่ 8 เม.ย. 2564 | 7 Views

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

วันนี้ (8 เมษายน 2564 )เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิต นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ อ.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร ร่วมกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ พระพุทธภุชคารักษ์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยอีก จากนั้นในเวลา 11.00 น. กองกิจการนิสิตได้ร่วมกันถวายภัตราหารเพล ณ วัดบ้านโซ้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อีกด้วย