ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2564 | 387 Views


ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กอง

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 2 /2564 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา