กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2564 | 273 Views


กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (Design Thinking to Innovation & SDGs ) ณ ห้อง TRAINING & SELF LEARNING ROOM อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 2.เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตมีกระบวนการความคิด แบบ Design Thinking to Innovation 3.เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในกิจกรรมได้มีการสัมมนาหัวข้อ เปิดโลกเทรนด์เทคโนโลยีปี 2021 โดยคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ตำแหน่ง Head of Strategic Solutions บริษัท ลานนาคอม จำกัด การสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น , การใช้งานระบบ iService สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตของคณะ/ วิทยาลัย โดย นายณัฐวุฒิ ดาวทอง