ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

ประกาศวันที่ 23 ต.ค. 2563 | 256 Views


ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 8 /2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา