กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใสกองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ 1 ก.ย. 2563 | 313 Views


กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารจัดการด้านความ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในโครงการได้มีการสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกิจการนิสิต , การรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน และมีการ Workshop จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 อีกด้วย ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา