กองกิจการนิสิตจัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรม

ประกาศวันที่ 17 ธ.ค. 2562 | 753 Views


กองกิจการนิสิตจัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต  ประธานสโมส

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต 4 เสา ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยนางสาวรุ่งฤดี พรมแก้วงาม เจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ และกิจกรรมต่างๆในภาคการศึกษาที่ 2 /2562 โดยเพื่อหวังให้การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ