สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

ประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2561 | 233 Views

สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต“สิทธิและผลประโยชน์ของนิสิต คือ หัวใจหลักของสภา”

วันนี้ ( วันที่ 22 มีนาคม 2561) เวลา 17.30 น. สภานิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าร้านค้าเฟรชมาร์ท บริเวณหอพักยูพีดอม มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการจากนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ สิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยจะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังปัญหาและสนทนา ถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ จากนิสิตที่มีข้อสงสัย ภายในงานยังมีการประกาศผลภาพถ่ายและมอบรางวัลภาพถ่ายสถานที่ที่ประทับใจใน ม.พะเยา ภายใต้หัวข้อ "UP Green Zone พื้นที่สีเขียว ม.พะเยา" และมีการแจกของที่ระลึกให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงเสียงสะท้อนจากนิสิตอีกด้วย