โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

ประกาศวันที่ 11 พ.ค. 2560 | 402 Views


กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เมื่อวัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการจากนิสิต  และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ สิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยจะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังปัญหาและสนทนา ถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ จากนิสิตที่มีข้อสงสัย ภายในงานยังมีการประกาศผลภาพถ่ายและมอบรางวัลภาพถ่ายสถานที่ที่ประทับใจใน ม.พะเยา ภายใต้หัวข้อ "Unseen UP"  และมีการแจกของที่ระลึกให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงเสียงสะท้อนจากนิสิตอีกด้วย 

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล : ภาพ