ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีม​ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศวันที่ 13 พ.ย. 2565 | 177 Views


ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีม​ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.วุฒิชัย​ ไชยรินคำ​ รองอธิการบดีฝ่ายคุณ​ภาพนิสิต​ พร้อมด้วยผู้บริหารกองกิจการนิสิต ได้ให้โอวาทและส่งกำลังใจให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา​ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (รอบคัดเลือก) เขตภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

       </div>
                 <div style= SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน