กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

ประกาศวันที่ 2 พ.ย. 2565 | 63 Views


กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวลัญฉร เสมอเชื่อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต และผู้นำองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามอัตลักษณ์นิสิตด้านสุขภาพ ที่ต้องการให้นิสิตได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการผ่อนคลายหลังจากการเรียน     ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมวิ่งมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งที่เป็นนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีกิจกรรมดนตรี จากศิลปินวง 7 Days Crazy และวงดนตรีจากนิสิต บุคลากร สร้างสุนทรียภาพให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารสงวนเสริมศรี
Cr.Photo Wut_211 Wut, page sevenday crazy

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน