กองกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ประกาศวันที่ 27 ก.ย. 2565 | 110 Views


 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้า

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารงเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสถาบันอุดมศึกษาภาคีทั่วประเทศ ในประเด็นด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย/ผู้บริหารให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมการบูรณาการควบคุมยาสูบ การบริการช่วยเลิกบุหรี่ และการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมสรุปถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้ในด้าน การพัฒนาเชิงนโยบาย การดำเนินงานบริการช่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสายสูขภาพและไม่มีสายสุขภาพ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิง   นโยบายหรือการดำเนินการระดับปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน