กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวันที่ 20 ก.ย. 2565 | 134 Views


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายธนะกร ช่วงสกุล นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ ในโอกาสเกษียณอายุงาน และกล่าวแสดงความรู้สึกในวาระเกษียณอายุงาน

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน