การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะเยาครบรอบสถาปนา 45 ปี 

ประกาศวันที่ 1 ก.ค. 2565 | 77 Views


การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะ

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะเยาครบรอบสถาปนา 45 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์,กองกลาง,กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ  ร่วมประชุมด้วย