งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี – เท่าเทียม

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2565 | 157 Views


งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี –

กองกิจการนิสิตจัดงาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี – เท่าเทียม จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียม และเรียกร้องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต ด้วยมาตรการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี และ มีสุนทรียภาพ การจัด งาน Pride Month ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา มีขึ้นภายใต้ชื่อ UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี – เท่าเทียม  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริเวณ สนามหญ้าหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี นอกจากจะมีขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเช่น การแสดง SAFA PRIDE SHOW การเสวนา เท่าเทียม = ยั่งยืน และการแสดง Music For Alls โดยในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันผูก Pride Flag เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในการแสดงออกเรียกร้องเสรีภาพ สิทธิเท่าเทียม และการเฉลิมฉลองของชุมชนความหลากหลายเพศ

SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง