✨ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ระกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ระกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

ประกาศวันที่ 20 มิ.ย. 2565 | 51 Views


 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ระกวดสุนทร

✨✨ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย​(ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รอบชิงชนะเลิศ) วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 22 คน 19 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ​

#UPProud

#นิสิตสู่ความเป็นเลิศ

#Student2Excellent

#SDG4

#SDG5

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง