กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดครั้งที่4

ประกาศวันที่ 2 มิ.ย. 2565 | 107 Views


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดครั้งที่4

ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดครั้งที่4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วัดรัตนวนาราม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดหอพระ ขัดพื้นศาลาวัด ตัดหญ้าและเก็บขยะโดยรอบบริเวณวัด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  และบุคลากรกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนิสิตจิตอาสาจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน