กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

ประกาศวันที่ 1 มิ.ย. 2565 | 228 Views


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สารวัตรนิสิต ชมรม UP NO Smoking จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ การควบคุมยาสูบของประเทศไทย ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  และให้หัวข้อ คลินิคเลิกบุหรี่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี  จากคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมทอล์ก เชิญชวนนิสิต ร่วม ลด ละ เลิก บุหรี่ โดย ตัวแทนชมรม UP No Smoking และผู้นำนิสิตจากสารวัตรนิสิต พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมลงนาม ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในหอพักนิสิต นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์)  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และตัวแทนนิสิต โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าหอพักนิสิตเป็นเขตที่ปลอดบุหรี่ ติดสัญญาลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ทั่วบริเวณหอพักนิสิต UP DORM

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย