นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็น อาสา Volunteer  ในกิจกรรม “OLYMPIC DAY 2022”

31 พ.ค. 2565 : 629
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็น อาสา Volunteer  ในก

วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสาและบุคลากรจิตอาสา กว่า 50 คน เข้าร่วมเป็น อาสา Volunteer  ในกิจกรรม “OLYMPIC DAY 2022” รักษ์โลก : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบกว๊านพะเยา ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนิสิตได้ร่วมเป็น อาสา Volunteer  เป็นอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเข้าร่วมงาน ซึ่งแบ่งกิจกรรมอาสา เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.อาสา – ดูแล ดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานตามจุดต่างๆ เช่น จุดลงทะเบียน จุดรับเสี้อ อาหาร น้ำดื่ม  2.อาสา-พาเล่น อำนวยความสะดวกและนำทางเล่นกิจกรรมต่างๆในงาน 3.อาสา-อยากบอก ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกิจกรรมภายในงาน OLYMPIC DAY 2022 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารในพะเยา 4.อาสา-พาวิ่ง ดูแล อำนวยความสะดวกและร่วมวิ่งไปกับผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ และนอกจากนี้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยายังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับ เช่น  กิจกรรมพายเรือแจวเก็บขยะและวัชพืชในกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบกว๊านพะเยา อีกด้วย

SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม