มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2565 | 143 Views


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ผู้นำนิสิต และคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ อีกทั้งผู้อำนวยการ หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน