มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์

ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2565 | 136 Views


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัย ร่ว

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) พร้อมทั้ง ประธานสโมสรนิสิตเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ สร้างสรรค์ (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง มีลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา อีกทั้งมุ่งให้นิสิตนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิเชษฐ ถูกจิตร) และคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน